Telekomunikacja

Zatrudniając ponad 50 pracowników specjalizujących się w eksploatacji, wspieramy dostawców telekomunikacyjnych i firmy w rozwoju, wdrażaniu i eksploatacji ich infrastruktury. Oferujemy wszystkie usługi związane z cyklem życia sieci telekomunikacyjnej.

Nasz zespół tworzą eksperci ze wszystkich dziedzin.

  • Utrzymanie i naprawa infrastruktury telekomunikacyjne i IT

  • Naprawa technologii systemowej w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej

  • złożone rozwiązywanie problemów 

  • Testy integracyjne i akceptacyjne w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej

  • Audyt instalacji / modernizacji / demontażu

  • Technologia SWAP

  • Uruchomienie

  • Wymiana akumulatorów w szafach